Một số hình ảnh về Khai giảng năm học 2019-2020


Tác giả: Nguyễn Viết Công
Nguồn: TH Phúc Thuận I